Od května 2019 můžete platit za pohotovost i záchytku platební kartou

Od května 2019 je možno hradit poskytnuté služby za lékařskou pohotovostní službu (včetně regulačních poplatků) a rovněž platbu za pobyt na protialkoholní záchytné stanici platebními kartami. Věříme, že tato změna umožní snazší úhradu poskytnutých služeb a povede ke zvýšení komfortu našich pacientů v rámci realizace úhrad lékařské péče.

Terminály pro příjem platebních karet jsou k dispozici v ordinaci lékařské pohotovostní služby a rovněž v ordinaci protialkoholní záchytné stanice.